Nadzór budowlany

Oferujemy nadzór budowlany związany z realizacją inwestycji elektrycznych. Każda budowa musi być na bieżąco nadzorowana, aby na żadnym z jej etapów nie doszło do nieprawidłowości mogących zagrozić funkcjonowaniu lokalu i bezpieczeństwu użytkowników. Niezbędny jest kompleksowy nadzór nad realizacją przedsięwzięcia, kontrola jakości i spełnienia wymagań wynikających z umów, ustaleń i przepisów prawa.

Nadzory budowlane to dziedzina, w której liczy się wiedza i kompetencje, znajomość polskiego rynku usług budowlanych i doświadczenie. Nasza wykwalifikowana kadra posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane.

Pracownik w kasku

Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego

Podejmujemy się sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w funkcji kierownika robót elektrycznych. Kierownik taki jest powoływany przez inwestora i odpowiada za realizację budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzeń i powołanych w nich Polskich Norm. Dopilnowuje, aby prace elektryczne przebiegały zgodnie z projektem i harmonogramem oraz prowadzi dokumentację, w tym dziennik budowy.

Pełnimy też funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych. W ramach realizacji usługi nadzoru inwestorskiego prowadzimy bieżący nadzór budowlany nad realizacją prac elektrycznych oraz kontrolujemy jakość stosowanych przez wykonawcę materiałów budowlanych. Reprezentujemy interesy klienta na budowie.

Zatrudnienie inspektora nadzoru pozwala uniknąć błędów, zaniedbań i nadużyć finansowych na budowie, eliminuje koszty i pomaga inwestorowi na bezpieczne przeprowadzenie inwestycji.

Posiadamy wszelkie niezbędne kompetencje, aby pełnić obie te role. Prowadząc nadzory budowlane pozostajemy w stałym kontakcie z wykonawcą i inwestorem.